Zjazdy taternickie

W związku z corocznymi zjazdami taternickimi w terminach 12-14 października oraz 20/21 października schrosniko nie dysponuje wolnymi miejscami.

Z uwagi na charakter spotkania nie ma możliwości noclegu na podłodze.

Prosimy o korzystanie z innych schronisk.